Hayal var ki hakikatten evladır
Çile var ki çok nimetten evladır
Sabır, şükür her ziynetten evladır
Üçüncü gözümle baktım dağlara

-Abdurrahim Karakoç-

Her gün bir yerden göçmek
Ne iyi
Her gün bir yere
Konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
Akmak ne hoş

Dünle beraber
Gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa
Düne ait,
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım

-Mevlana Celaleddin Rumi-

Düş ve Dua
Yağmura, nisana ve yaşıma aldanıp
Uçurumları kıyı sanarak
Ve dağlar erişilmeyince acı verir
Sözünü unutarak
Kaf dağına gitmek istedim

Irmak inadıyla yürüdüm uzaklara
Bir derviş olup yürüdüm uzaklara

Yanıldı denektaşım geriye döndüm
Kutsal Sözler Panayırına sığınıp
İpeksi bir sessizliğe büründüm:
Bir hayat, mahcup ve duru

Tanrım, gülleri
Ve sessiz harfleri koru.

-İbrahim Tenekeci-